ivaks_manager

Miesta a termíny v ktorých kurz realizujeme:

Aktuálne nie je zverejnený žiadny termín kurzu.

     

Vyberte kurz, ktorý by ste chceli navštevovať *

Meno a priezvisko *

Váš email *

Telefón *

Kurz TVORBA A MANAŽMENT PROJEKTOV SPOLUFINANCOVANÝCH Z EÚ je zamerný aj na tieto témy:

 

 •  Projektový manažment a prvky riadenia projektového cyklu
 •  Orientácia vo fondoch EÚ, zdroje čerpania finančných prostriedkov z EÚ
 •  Swot analýza, projektovanie aktivít, propagácia
 •  Plánovanie projektu, aktivity, ekonomika a rozpočet
 •  Organizácia projektu a budovanie projektového tímu
 •  Personálna matica, pozície, kompetencie
 •  Implementácia, meranie, kontrola a hodnotenie
 •  Praktický príklad tvorby projektu na PC
 •  Prezentácia vlastného projektu na PC
 •  Každý účastník bude mať k dispozícii PC na spracovanie projektu

ČO VÁM TO PRINESIE???

 •   Komplexné informácie o štrukturálnych fondoch EU
 •   Vedomosti, nevyhnutné na zvládnutie profesie projektový manažér
 •   Zručnosti potrebné na  administráciu  projektovej  dokumentácie
 •   Praktické skúsenosti s tvorbou finančného rozpočtu
 •   Vedomosti v oblasti riadenia  tímu, časový manažment aktivít
 •   Skúsenosti s kompletným spracovaním projektu a jeho prezentáciou na PC
 •  Zvýšenie možnosti zamestnať sa, získaním nových  vedomostí
 •  Možnosť výmeny skúseností s ostatnými   poslucháčmi v kurze

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre UoZ evidovaných na ÚPSVaR Pezinok a Senec

Rozsah kurzu: 20 pracovných dní/kurz, 160 vyučovacích hodín
Čas výučby: 8.00 – 14.30 hod.

Termín a miesto realizácie: 16.09.-11.10.2019

Msks Senec, Námestie 1. Mája 2, 903 01 Senec

 

 

 

 

 

 

Škola aranžovania