Aktuálne sa môžete prihlásiť na tieto kurzy:

 

August 2021


Využitie IT v službách a obchode

 

 

Kurzy, ktoré sme už zrealizovali v predchádzajúcom období


 

Základy aranžovania, Podvojné účtovníctvo, Aranžovanie kvetov, Účtovníctvo, Vybrané otázky z MS OFFICE, Pracovník v službách a obchode, Základy aranžovania, Práca na počítači – začiatočník, Euromanažér

 

 Hodnotenie rekvalifikačného kurzu Sabína: 

 

Hodnotenie rekvalifikačného kurzu Majka:  

 

 Hodnotenie rekvalifikačného kurzu jeho návštevníkmi: