Aktuálne sa môžete prihlásiť na tieto kurzy:

November 2021


Kurzy, ktoré sme už zrealizovali v predchádzajúcom období


Základy aranžovania, Podvojné účtovníctvo, Aranžovanie kvetov, Účtovníctvo, Vybrané otázky z MS OFFICE, Pracovník v službách a obchode, Základy aranžovania, Práca na počítači – začiatočník, Euromanažér

 Hodnotenie rekvalifikačného kurzu Sabína:

Hodnotenie rekvalifikačného kurzu Majka:

 Hodnotenie rekvalifikačného kurzu jeho návštevníkmi: