OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spoločnosť Ivaks realizuje kurzy pre verejnosť v oblasti obsluhy počítačov, účtovníctva, aranžovania kvetov, cudzích jazykov, komunikačných zručností, podnikania, právneho minima, služieb a obchodu, práce v cestovnom ruchu, ekonomiky, administratívy, hospodárskej korešpondencie, anglického a nemeckého jazyka, manažmentu a marketingu. Spoločnosť IVAKS s.r.o. doteraz zrealizovala v spolupráci s ÚPSVaR vyše 1700 rekvalifikačných a poradenských kurzov po celom Slovensku.

ponuka

Škola aranžovania