Rekvalifikačné kurzy:

 Hodnotenie rekvalifikačného kurzu Sabína: 

 

Hodnotenie rekvalifikačného kurzu Majka:  

 

 Hodnotenie rekvalifikačného kurzu jeho návštevníkmi:

 

Prezentačné zručnosti:

Zážitkové vzdelávanie (pre firmy)

 

 

 

 

Škola aranžovania

 

 

 

 

 

 

Škola aranžovania