KURZY RE-PAS
nezamestnaným je kurz preplácaný prostredníctvom Úradu práce.

 

 Cieľ projektu

  Microsoft Word

 • Používanie štýlov a šablón
 • Grafika v programe Word
 • Pravidlá písania a úpravy písomností
  podľa normy (STN 01 6910)
 • Formálnosti obchodnej komunikácie
 • Hromadná korešpondencia

  Microsoft Excel

 • Používanie vzorcov a funkcií
 • Tvorba a úprava grafov
 • Kontingenčné tabuľky a grafy

  Microsoft PowerPoint

 • Tvorba a úprava prezentácií
 • Využívanie animácií a prechodov
 • Vkladanie zvuku a videa

  Microsoft Outlook

 • Práca s e-mailom, nastavenie konta
 • Tímový e-mail, Plánovanie činnosti a schôdzok
 • Sledovanie plnenia úloh

 Čo Vám to prinesie

 • Zdokonalenie počítačových znalostí
 • Schopnosť riešiť zložité pracovné úlohy
  s využitím počítača
 • Efektívne využívanie času stráveného
  pri počítači
 • Lepšie uplatnenie na trhu práce
 • Zvýšenie možnosti zamestnať sa

 

 Miesto realizácie

  Hotelová akadémia
  Radničné nám. 1
  SPIŠSKÁ NOVÁ VES

 Termíny realizácie

  10.02.-06.03.2020

 Rozsah kurzu

  20 pracovných dní/kurz 160 vyučovacích hodín

 Čas výučby

  08:00 – 14:30

 

Technika administratívy SN2

 

 

prihlasit

Škola aranžovania