_ivaks_skladnik

Kurz je zameraný aj na tieto témy:

Základy ekonomiky:

Vznik a vývoj trhu
Štruktúra nákladov, kalkulácie
Finančný plán a ukazovatele
Predávajúci v marketingovom prostredí

Skladové hospodárstvo:

Riadenie zásob
Používanie a definícia číselníkov
Spracovanie prvotných dokladov
Zostavenie a kontrola inventúry

Práca s registračnou pokladňou:

Fiškálny zákon
Používanie ERP v praxi
Postup pri účtovaní ERP
Fiškálna tlačiareň a registračný program

Internetový obchod:

Distribúcia tovaru
Administrácia internetového obchodu
Nákupné správanie zákazníkov
Ankety a prehľady

Čo Vám kurz prinesie?

informácie o fungovaní obchodu,
schopnosť spracovať prvotné doklady prostredníctvom počítača
spracovať a vyhodnotiť inventúru
schopnosť obsluhovať registračnú pokladňu
prehľad v problematike založenia a fungovania internetového obchodu

 

 

Chcel by som navštevovať tento kurz v inom meste:

Vyberte kurz, ktorý by ste chceli navštevovať *

Meno a priezvisko *

Váš email *

Telefón *

Škola aranžovania