Pre úspešné podnikanie a integráciu do európskych štruktúr je nevyhnutné zvyšovanie kvalifikácie a jazykového i odborného vzdelania. Spoločnosť IVAKS ponúka svojim klientom komplexný rozvoj osobnosti po odbornej aj duševnej stránke so zreteľom na princíp slušnosti, korektnosti, dôvery, partnerstva a vzájomnej pomoci.


Podnikové vzdelávaniene
projektované „na mieru“OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spoločnosť IVAKS s.r.o. je profesijne zameraná na vzdelávanie dospelých a pôsobí na trhu 23 rokov. Počas svojej existencie zrealizovala vyše 1 600 vzdelávacích kurzov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 16 000 frekventantov. V roku 1995 spoločnosť získala akreditáciu Akreditačnej komisie MŠ a mnoho programov ponúkame so štátnym certifikátom.


Kurzy pre verejnosť a rekvalifikačné kurzy (RE-PAS)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ivaks realizuje kurzy pre verejnosť v oblasti obsluhy počítačov, účtovníctva, aranžovania kvetov, cudzích jazykov, komunikačných zručností, opatrovateľstva, ľudových remesiel, podnikateľského minima, právneho minima, služieb a obchodu, práce v cestovnom ruchu, ekonomiky, administratívy, hospodárskej korešpondencie, anglického a nemeckého jazyka, manažmentu, marketingu, relaxačných programov, rozvoja IMŠ zručností a ich vzájomná kombinácia. Spoločnosť IVAKS s.r.o. doteraz zrealizovala v spolupráci s ÚPSVaR vyše 800 rekvalifikačných a poradenských kurzov po celom Slovensku.

Naši spokojní klienti:

referencie1 copy