pocitacpokrocilyKurz Vybrané otázky z Microsoft Office je zameraný aj na tieto témy:

 Microsoft WORD

·      Používanie štýlov a šablón

·      Grafika v programe Word

·      Normalizovaná úprava listov

·      Hromadná korešpondencia

Microsoft EXCEL

·      Používanie vzorcov a funkcií

·      Podmienené formátovanie

·      Tvorba a úprava grafov

·      Kontingenčné tabuľky a grafy

Microsoft POWERPOINT

·      Tvorba a úprava prezentácií

·      Využívanie animácií a prechodov

·      Vkladanie zvuku a videa

·      Spustenie a tlač prezentácie

Microsoft OUTLOOK

·      Práca s e-mailom, nastavenie konta

·      Tímový e-mail

·      Plánovanie činnosti a schôdzok

·      Sledovanie plnenia úloh

ČO VÁM TO PRINESIE???

·      zdokonalenie počítačových znalostí,

·      schopnosť riešiť zložité pracovné úlohy s využitím počítača,

·      efektívne využívanie času stráveného pri počítači,

·      získanie znalostí o moderných počítačových technológiách a ich využití v pracovnom aj osobnom živote

·      lepšie uplatnenie na trhu práce

Miesto realizácie: Bratislava – Petržalka, SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16
Termín realizácie: 11.4. – 6.5.2016
Rozsah kurzu: 20 pracovných dní/kurz, 160 vyučovacích hodín
čas výučby 8.00 – 14.30 hod.

prihlaska

Otázky-z-MS-OFFICE-160-BA-page-001

Škola aranžovania