ivaks_IT

 Termíny a miesta v ktorých kurz realizujeme:

KURZ NEMÁ ŽIADNE AKTUÁLNE TERMÍNY

Chcel by som navštevovať tento kurz v inom meste:

Vyberte kurz, ktorý by ste chceli navštevovať *

Meno a priezvisko *

Váš email *

Telefón *

Kurz Vybrané otázky z MICROSOFT OFFICE  je zameraný aj na tieto témy:

 • Microsoft WORD:
  Používanie štýlov a šablón
  Grafika v programe Word
  Normalizovaná úprava listov
  Hromadná korešpondencia
 • Microsoft EXCEL
  Používanie vzorcov a funkcií
  Podmienené formátovanie
  Tvorba a úprava grafov
  Kontingenčné tabuľky a grafy
 • Microsoft POWERPOINT
  Tvorba a úprava prezentácií
  Využívanie animácií a prechodov
  Vkladanie zvuku a videa Spustenie a tlač prezentácie
 • Microsoft OUTLOOK
  Práca s e-mailom, nastavenie konta
  Tímový e-mail Plánovanie činnosti a schôdzok
  Sledovanie plnenia úloh

ČO VÁM TO PRINESIE?

 • zdokonalenie počítačových znalostí
 • schopnosť riešiť zložité pracovné úlohy s využitím počítača
 • efektívne využívanie času stráveného pri počítači
 • získanie znalostí o moderných počítačových technológiách a ich využití v pracovnom aj osobnom živote
 • lepšie uplatnenie na trhu práce

Nezamestnaným je kurz preplácaný prostredníctvom úradu práce.

 

 

 

 

Škola aranžovania