ivaks_ucto

 Termíny a miesta v ktorých kurz realizujeme:

Senec 16.09.-11.10.2019 20 pracovných dní
     
     

Chcel by som navštevovať tento kurz v inom meste:

Vyberte kurz, ktorý by ste chceli navštevovať *

Meno a priezvisko *

Váš email *

Telefón *

Kurz Účtovníctvo  je zameraný aj na tieto témy:

 • Účtovná a hospodárska korešpondencia
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Daňová sústava
 • Mzdy a personalistika
 • Spracovanie účtovníctva a dokladov na PC
 • Praktické príklady z jednoduchého účtovníctva
 • Praktické príklady z podvojného účtovníctva

ČO VÁM TO PRINESIE?

 • Získanie vedomostí z oblasti „účtovník, ekonóm, administratívny pracovník“
 • Samostatné zvládnutie práce v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
 • Zvládnutie účtovníctva na PC
 • Zvýšenie možnosti zamestnať sa, na základe nových vedomostí a zručností
 • Možnosť výmeny skúseností s ostatnými poslucháčmi v kurze
 • Zmena stereotypu, získanie nových podnetov a skúseností

Nezamestnaným je kurz preplácaný prostredníctvom úradu práce.

KURZ JE AKREDITOVANÝ AKREDITAČNOU KOMISIOU MŠVVaŠ SR: č. akreditácie: 1049/2017/97/1

Čas a miesto kurzu v Senci: 

16.09.-11.10.2019 20 pracovných dní;  

Miesto kurzu: Msks Senec, Námestie 1. Mája 2, 903 01 Senec

Kurz je určený pre UoZ evidovaných na ÚPSVaR Pezinok a Senec

 

 


prihlasit

 

 

 

Škola aranžovania