Kurz Účtovníctvo (RE-PAS) je zameraný aj na tieto témy:

 • Účtovná a hospodárska korešpondencia
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Daňová sústava
 • Spracovanie účtovníctva a dokladov na PC
 • Praktické príklady z jednoduchého účtovníctva
 • Praktické príklady z podvojného účtovníctva

ČO VÁM TO PRINESIE?

 • Získanie vedomostí z oblasti „účtovník, ekonóm, administratívny pracovník“
 • Samostatné zvládnutie práce v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
 • Zvládnutie účtovníctva na PC
 • Zvýšenie možnosti zamestnať sa, na základe nových vedomostí a zručností
 • Možnosť výmeny skúseností s ostatnými poslucháčmi v kurze
 • Zmena stereotypu, získanie nových podnetov a skúseností

Miesto realizácie: SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava-Petržalka

Termín realizácie: 05.10. – 16.11.2017
Rozsah kurzu: 30 pracovných dní/kurz
Počet vyučovacích hodín: 240 vyuč. hodín
Čas výučby: 8.00 – 14.30 hod.

KURZ JE AKREDITOVANÝ AKREDITAČNOU KOMISIOU MŠVVaŠ SR: č. akreditácie: 1049/2012/107/2


prihlasit

 

uctovnictvo-repas-bratislava 

Škola aranžovania