komplexný tréning manažérskych kompetencií

Nezamestnaným je kurz preplácaný prostredníctvom úradu práce.

 Cieľ projektu

Naučiť účastníkov odborné zručnosti v oblasti projektového riadenia, s možnosťou uplatnenia sa v nasledovných pracovných pozíciách:

 • Líniový manažér na stredných stupňoch riadenia
 • Obchodný manažér v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb
 • Obchodný reprezentant
 • Člen projektového tímu
 • Líniový manažér pre služby na sociálnych sieťach
 • Administrátor projektu
 • Koordinátor projektu

Screenshot 2019-09-02 at 09.06.19

Čo Vám to prinesie?

 • Zvládnutie IT v manažérskej praxi
 • Schopnosť prezentovať, propagovať, komunikovať v pracovnom prostredí
 • Zvýšenie možnosti zamestnať sa
 • Možnosť výmeny skúseností s ostatnými poslucháčmi v kurze
 • Zmena stereotypu, získanie nových podnetov a skúseností

Miesta realizácie:

Senec, 16. 09. – 11. 10. 2019:

Msks Senec, Námestie 1. Mája 2, 903 01 Senec

 

Bratislava, 03. 10. – 30. 10. 2019:

Hotel Plus, Bulharská 1743/72, 821 04 Bratislava

 

Rozsah kurzu

20 pracovných dní/kurz 
160 vyučovacích hodín

Čas výučby:

8:00 – 14:30

 

 

 

prihlasit

Škola aranžovania