Making agreement

Termíny a miesta v ktorých kurz realizujeme:

KURZ NEMÁ ŽIADNE AKTUÁLNE TERMÍNY 

Chcel by som navštevovať tento kurz v inom meste:

Vyberte kurz, ktorý by ste chceli navštevovať *

Meno a priezvisko *

Váš email *

Telefón *

Kurz Pracovník v službách a obchode  je zameraný aj na tieto témy:

 • Pracovník oddelenia materiálno technického zabezpečenia
 • Pracovník odbytu
 • Profesia Obchodný zástupca
 • Profesia Pokladník – predavač
 • Profesia skladník
 • Využitie informačných technológií v službách a obchode
 • Práca s PC
 • Práca s registračnou pokladňou
 • Riadenie skladu – zásob na PC 
 • Predajné a prezentačné zručnosti
 • Marketingové stratégie a reklama

 

ČO VÁM TO PRINESIE?

  • Získanie nových vedomostí v uvedených profesiách
  • Získané vedomosti sa dajú uplatniť v širokej škále pracovných pozícií
  • Možnosť prakticky si vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti apočas kurzu ich vylepšovať prostredníctvom praktických úloh a situačných scénok
  • Samostatné zvládnutie práce s PC
  • Samostatná práca s pokladňou a skladovým hospodárstvom na PC
  • Zvýšenie možnosti zamestnať sa
  • Možnosť výmeny skúseností s ostatnými poslucháčmi v kurze
  • Zmena stereotypu, získanie nových podnetov a skúseností
  • Sebavedomie a istotu pri ovládaní počítača
  • Väčšie možnosti pri hľadaní práce.

Nezamestnaným je kurz preplácaný prostredníctvom úradu práce.

 

 

 

 

Škola aranžovania