Kurz je zameraný aj na tieto témy:

Základy ekonomiky:

Vznik a vývoj trhu
Štruktúra nákladov, kalkulácie
Finančný plán a ukazovatele
Predávajúci v marketingovom prostredí

Skladové hospodárstvo:

Riadenie zásob
Používanie a definícia číselníkov
Spracovanie prvotných dokladov
Zostavenie a kontrola inventúry

Práca s registračnou pokladňou:

Fiškálny zákon
Používanie ERP v praxi
Postup pri účtovaní ERP
Fiškálna tlačiareň a registračný program

Internetový obchod:

Distribúcia tovaru
Administrácia internetového obchodu
Nákupné správanie zákazníkov
Ankety a prehľady

Čo Vám kurz prinesie?

informácie o fungovaní obchodu,
schopnosť spracovať prvotné doklady prostredníctvom počítača
spracovať a vyhodnotiť inventúru
schopnosť obsluhovať registračnú pokladňu
prehľad v problematike založenia a fungovania internetového obchodu

Miesto realizácie: ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa 

Termín realizácie: 18.04. – 11.05.2017
Rozsah kurzu: 16 pracovných dní/kurz
Počet hodín: 128 vyuč. hodín
Čas výučby: 8.00 – 14.30 hod

KURZ JE AKREDITOVANÝ AKREDITAČNOU KOMISIOU MŠVVaŠ SR: č. akreditácie: 1049/2012/107/1

prihlasit-300x77-copy

 

Plagát_Skladník_128_SL

 

Škola aranžovania