obchod-marketing_1

Termíny a miesta v ktorých kurz realizujeme:

KURZ NEMÁ ŽIADNE AKTUÁLNE TERMÍNY

     

Chcel by som navštevovať tento kurz v inom meste:

Vyberte kurz, ktorý by ste chceli navštevovať *

Meno a priezvisko *

Váš email *

Telefón *

Riadenie nákupu a predaja 40 hodín

 • Typológia zákazníka
 • Komunikácia, obchodný rozhovor
 • Predajné a prezentačné zručnosti
 • Reklama a marketing

Tvorba a riadenie reklamy 24 hodín

 • Grafika a dizajn
 • Vizualizácia obsahu
 • Grafické návrhy
 • Úprava, spracovanie, organizovanie fotografie Picasa

Virtuálny trh a e-shopy 24 hodín

 • Distribúcia tovaru
 • Administrácia internetového obchodu
 • Nákupné správanie zákazníkov
 • Ankety a prehľady

Obchod cez telefón, telemarketing 16 hodín

 • Propagácia produktu cez telefón
 • Anketovanie, zisťovanie potrieb a obmedzení cez telefón
 • Obchodný rozhovor cez telefón

Informačné systémy v marketingu 16 hodín

 • Ekonomické softvérové informačné systémy

Základy tvorby www stránok 40 hodín

 • Tvorba a administrácia www stránok
 • Základy práce s redakčným systémom

ČO VÁM TO PRINESIE ?

 • Využitie získaných vedomosti v obchode, v službách, v podnikoch
 • Získanie znalostí o moderných počítačových technológiách a ich využití v práci aj doma
 • Lepšie uplatnenie na trhu práce
 • Možnosť výmeny skúseností s ostatnými poslucháčmi v kurze

 

KURZ JE AKREDITOVANÝ AKREDITAČNOU KOMISIOU MŠVVaŠ SR: č. akreditácie: 1049/2014/16/3

Čas a miesto kurzu: 

Miesto kurzu: 

Každý účastník bude mať k dispozícii  počas kurzu PC

 


prihlasit

 

 

Škola aranžovania