Kurz Vybrané otázky z MICROSOFT OFFICE (RE-PAS) je zameraný aj na tieto témy:

 • Microsoft WORD:
  Používanie štýlov a šablón
  Grafika v programe Word
  Normalizovaná úprava listov
  Hromadná korešpondencia
 • Microsoft EXCEL
  Používanie vzorcov a funkcií
  Podmienené formátovanie
  Tvorba a úprava grafov
  Kontingenčné tabuľky a grafy
 • Microsoft POWERPOINT
  Tvorba a úprava prezentácií
  Využívanie animácií a prechodov
  Vkladanie zvuku a videa Spustenie a tlač prezentácie
 • Microsoft OUTLOOK
  Práca s e-mailom, nastavenie konta
  Tímový e-mail Plánovanie činnosti a schôdzok
  Sledovanie plnenia úloh

ČO VÁM TO PRINESIE?

 • zdokonalenie počítačových znalostí
 • schopnosť riešiť zložité pracovné úlohy s využitím počítača
 • efektívne využívanie času stráveného pri počítači
 • získanie znalostí o moderných počítačových technológiách a ich využití v pracovnom aj osobnom živote
 • lepšie uplatnenie na trhu práce

Miesto realizácie: Spišská Nová Ves

Termín realizácie: 15.05. – 09.06.2017
Rozsah kurzu: 20 pracovných dní/kurz, 160 vyučovacích hodín
Čas výučby 8.00 – 14.30 hod.

prihlasit-300x77-copy

 

Škola aranžovania