ivaks_ucto

 Termíny a miesta v ktorých kurz realizujeme:

Bratislava 10.09. – 19.10.2018 30 pracovných dní
 Pezinok  1.10. – 26.10.2018 20 pracovných dní
     

Chcel by som navštevovať tento kurz v inom meste:

Mesto a názov kurzu, ktorý by ste chceli navštevovať *

Meno a priezvisko *

Váš email *

Telefón *

Kurz Účtovníctvo  je zameraný aj na tieto témy:

 • Účtovná a hospodárska korešpondencia
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Daňová sústava
 • Mzdy a personalistika
 • Spracovanie účtovníctva a dokladov na PC
 • Praktické príklady z jednoduchého účtovníctva
 • Praktické príklady z podvojného účtovníctva

ČO VÁM TO PRINESIE?

 • Získanie vedomostí z oblasti „účtovník, ekonóm, administratívny pracovník“
 • Samostatné zvládnutie práce v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
 • Zvládnutie účtovníctva na PC
 • Zvýšenie možnosti zamestnať sa, na základe nových vedomostí a zručností
 • Možnosť výmeny skúseností s ostatnými poslucháčmi v kurze
 • Zmena stereotypu, získanie nových podnetov a skúseností

Nezamestnaným je kurz preplácaný prostredníctvom úradu práce.

KURZ JE AKREDITOVANÝ AKREDITAČNOU KOMISIOU MŠVVaŠ SR: č. akreditácie: 1049/2017/97/1

Čas a miesto kurzu v Bratislave: 

10.09. – 19.10.2018, 30 pracovných dní, 
Čas výučby: 8.00 – 14.30 hod.

Miesto kurzu: SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava

Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na UPSVaR :

BRATISLAVA
MALACKY
PEZINOK
SENEC

Čas a miesto kurzu v Pezinku: 

1.10. – 26.10.2018, 20 pracovných dní, 
Čas výučby: 8.00 – 14.30 hod.

Miesto kurzu: Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok

Kurz je určený pre UoZ evidovaných na ÚPSVaR Pezinok

Počet účastníkov: cca 20

 

 


prihlasit

Screen Shot 2018-07-26 at 11.39.49

Účtovníctvo - podvojné_160 PK-1

 

Škola aranžovania