ivaks_manager

 Miesta a termíny v ktorých kurz realizujeme:

Martin 10.9. –  5.10. 2018 20 pracovných dní
Dolný Kubín 27.8. –  24.9. 2018 20 pracovných dní
Trenčín 4.10. –  31.10. 2018 20 pracovných dní

Chcel by som navštevovať tento kurz v inom meste:

Mesto a názov kurzu, ktorý by ste chceli navštevovať *

Meno a priezvisko *

Váš email *

Telefón *

Kurz TVORBA A MANAŽMENT PROJEKTOV SPOLUFINANCOVANÝCH Z EÚ je zamerný aj na tieto témy:

 

 •  Projektový manažment a prvky riadenia projektového cyklu
 •  Orientácia vo fondoch EÚ, zdroje čerpania finančných prostriedkov z EÚ
 •  Swot analýza, projektovanie aktivít, propagácia
 •  Plánovanie projektu, aktivity, ekonomika a rozpočet
 •  Organizácia projektu a budovanie projektového tímu
 •  Personálna matica, pozície, kompetencie
 •  Implementácia, meranie, kontrola a hodnotenie
 •  Praktický príklad tvorby projektu na PC
 •  Prezentácia vlastného projektu na PC
 •  Každý účastník bude mať k dispozícii PC na spracovanie projektu

ČO VÁM TO PRINESIE???

 •   Komplexné informácie o štrukturálnych fondoch EU
 •   Vedomosti, nevyhnutné na zvládnutie profesie projektový manažér
 •   Zručnosti potrebné na  administráciu  projektovej  dokumentácie
 •   Praktické skúsenosti s tvorbou finančného rozpočtu
 •   Vedomosti v oblasti riadenia  tímu, časový manažment aktivít
 •   Skúsenosti s kompletným spracovaním projektu a jeho prezentáciou na PC
 •  Zvýšenie možnosti zamestnať sa, získaním nových  vedomostí
 •  Možnosť výmeny skúseností s ostatnými   poslucháčmi v kurze

Pre koho je kurz určený?

Uchádzači evidovaní na ÚPSVaR  vo Zvolene / Martine
Rozsah kurzu : 20 pracovných dní/kurz, 160 vyučovacích hodín
Čas výučby 8.00 – 14.30 hod.

 

Kurz v Martine:

Miesto: Spojená škola, Červenej armády 25, Martin
Termín realizácie10.09.2018 – 05.10.2018

Kurz v Dolnom Kubíne:

Miesto: Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen
Termín realizácie : 01.10.-26.10.2018

Kurz v Trenčíne:

Miesto: DOPRAVNÁ AKADÉMIA, Školská 945/66, 911 05 Trenčín-Zlatovce
Termín realizácie : 04.10.-31.10.2018

prihlasit

 

Screen Shot 2018-07-26 at 11.28.40

Tvorba a manažment EU TN-1

 

Škola aranžovania