Nezamestnaným je kurz preplácaný prostredníctvom úradu práce.

 Cieľ projektu

  Microsoft WORD

 • Používanie štýlov a šablón
 • Grafika v programe Word
 • Pravidlá písania a úpravy písomností
  podľa normy (STN 01 6910)
 • Formálnosti obchodnej komunikácie
 • Hromadná korešpondencia
 • Microsoft EXCEL

 • Používanie vzorcov a funkcií
 • Tvorba a úprava grafov
 • Kontingenčné tabuľky a grafy
 • Microsoft POWERPOINT

 • Tvorba a úprava prezentácií
 • Využívanie animácií a prechodov
 • Vkladanie zvuku a videa
 • Microsoft OUTLOOK

 • Práca s e-mailom, nastavenie konta
 • Tímový e-mail, Plánovanie činnosti a schôdzok
 • Sledovanie plnenia úloh

TechnikaAdministrativy

 Čo Vám to prinesie

 • Zdokonalenie počítačových znalostí
 • Schopnosť riešiť zložité pracovné úlohy
  s využitím počítača
 • Efektívne využívanie času stráveného
  pri počítači
 • Lepšie uplatnenie na trhu práce
 • Zvýšenie možnosti zamestnať sa

 Miesto realizácie

Spišská Nová Ves, Radničné nám. 1

 Termíny realizácie

21.10.-18.11.2019
19.11.-16.12.2019

 Rozsah kurzu

20 pracovných dní/kurz 160 vyučovacích hodín

Čas výučby:

08:00 – 14:30

 

 

 

prihlasit

Škola aranžovania