Aktuálne sa môžete prihlásiť na tieto kurzy:

 _officesluby-obchod _projekyzEU _uctovnictvo

obchod-marketing __obrazky  _sluzby _skola-aranzovania

  

Kurzy ktoré sme už zrealizovali v rokoch 2017 a 2018:

Základy aranžovania, Podvojné účtovníctvo, Aranžovanie kvetov, Účtovníctvo, Vybrané otázky z MS OFFICE, Pracovník v službách a obchode, Základy aranžovania, Práca na počítači – začiatočník, Euromanažér