Aktuálne sa môžete prihlásiť na tieto kurzy:

 

 November 2019


 UctovnictvoDK

 

December 2019


ObchodMarketingsRS ObchodMarketingsZV ObchodMarketingLC UctovnictvoKR

 

Január 2020


ZakladyPCRK

 

Február 2020


 

TechnikaAdministrativysSN  

 

Kurzy, ktoré sme už zrealizovali v rokoch 2017 a 2018


 

Základy aranžovania, Podvojné účtovníctvo, Aranžovanie kvetov, Účtovníctvo, Vybrané otázky z MS OFFICE, Pracovník v službách a obchode, Základy aranžovania, Práca na počítači – začiatočník, Euromanažér

 

 Hodnotenie rekvalifikačného kurzu Sabína: 

 

Hodnotenie rekvalifikačného kurzu Majka:  

 

 Hodnotenie rekvalifikačného kurzu jeho návštevníkmi: